Circlebreaker | Chapter 5 / Ozlem Kurdoglu

CircleBreaker is the latest novel of the sci-fi author Dr.Ozlem Kurdoglu, written bilingually in both English and Turkish. CircleBreaker depicts a future where humanity is showing signs of transcending constraints of space-time and building the most efficient connections ever with the quantum essences of the universe.

Çemberkıran | Bölüm 5 / Özlem Kurdoğlu

ÇemberKıran, bilimkurgu yazarı Dr.Özlem Kurdoğlu’nun son romanı, yazar tarafından Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde yazılmıştır. Bu roman Türk Edebiyat Tarihinin evren tasarımı içeren ilk Heksolojisinin en yeni üyesidir. İnsanlığın uzay-zamanın sınırlarını aşma ve evrenin kuantum özüyle daha önce görülmedik güçte etkileşime girme belirtileri gösterdiği bir geleceği anlatır.