Ayna Ayna İçindeyken / Gökçe Mehmet Ay

Gökçe Mehmet Ay, Anadolu’nun her karış toprağını şeytani varlıklardan korumak için kurulmuş İspirtizma Cemiyeti’ndeki bir ajanın başka âlemlere ait bir varlıkla karşılaştığı esrarengiz hikâyeyi anlatıyor: AYNA AYNA İÇİNDEN

Kan Sahibi / Mehmet Berk Yaltırık

Mehmet Berk Yaltırık, Sultan Mahmud Han-ı Sânî’nin saltanat senelerinde, Tepedelenli Ali Paşa’nın “Büyük Yanya Paşalığı” adı altında kendi hükmünü sürdüğü vakitlerde vuku bulan esrarengiz hikâyeyi anlatıyor: KAN SAHİBİ

Fezaya Karşı / Gökçe Mehmet Ay

Gökçe Mehmet Ay, 1918 yılında İngilizlerle ittifak kurmuş fezalılara karşı vatanını savunan Mehmetçiklerin esrarengiz hikâyesini anlatıyor: FEZAYA KARŞI